Noordwolde

Hier vindt u informatie over de kerk in Noordwolde. Onder de knop Orgelcommissies staat informatie over het orgel.

Sebastianuskerk, Noordwolderweg 29, 9784 PA Noordwolde

De Sebastianuskerk in Noordwolde is ‘de kerk met de siepel op de toren’. In Groningen komt dat verder niet voor bij kerktorens.
Aan de buitenkant valt verder op dat er een korte travee zit tussen toren en schip. Dat komt omdat rond 1635 kerk en toren los van elkaar stonden. In dat jaar werd de kerk verstevigd omdat de muren weken. Zoals bij veel kerken drukten de stenen koepelgewelven zo zwaar op de muren dat de balken het niet meer konden houden. De gewelven werden toen vervangen door een houten tongewelf, er werden steunberen tegen de muren gebouwd. Ook werd toen de ruimte tussen de (beschilderde) toren en kerk ommuurd. Een halfrond beschilderd houten schot sloot daarna de afgebroken achterwand boven het toenmalige orgel af. De architectuurbeschildering (‘grisaille’) in de stijl van Vredeman de Vries daarop is nog steeds aanwezig, al is het vrijwel verborgen achter het huidige orgel. 
De kerk bevat verder bijzonder snijwerk in de preekstoel (1743), het koorhek, de herenbank (beide 18e eeuw) en het avondmaalsmeubilair (17e eeuw). In de herenbank en het koorhek zijn, net als in twee grote glas-in-loodramen (18e eeuw), wapens van de adellijke families Thedema, Van Berum, Van Harsens, Clant, Ubbena en Wilcken bewaard gebleven. 

Bezoek hier een website voor uitgebreide informatie over de Sebastianuskerk, het Huis-Freytag-Lohmanorgel en de Paul en An Moermanstichting die de belangen van het orgel behartigt.

Dirk Molenaar heeft kerk, toren en orgel in 2022 beschreven in een rijk geïllustreerd boekje ’Sebastianuskerk Noordwolde’. Dit is in de kerk verkrijgbaar voor 5 euro.

Bezoek hier de website van de kerkelijke gemeente.