Bezoek & bespeling Kantens

Het orgel kan bespeeld worden door contact op te nemen met Martin Sprenger via: martin.sprenger@hetnet.nl

Kosten 20 euro per bespeling van 2 uur, inclusief CD Wolfgang Zerer.