Agenda Uithuizen

Uithuizen 2023

zaterdag 22 april, excursie JSB records in samenwerking met Stichting gezamenlijke orgelcommissies Het Hogeland naar Nieuw-Scheemda, Oldenzijl en Uithuizen. Afgelopen jaar is na een kort ziekbed de orgelbouwer Bernhardt Edskes (1940-2022) overleden. De in Zwitserland wonende Nederlander was van oorsprong een geboren Groninger. Edskes heeft in de afgelopen decennia veel betekend voor de orgelbouw. Hij was een pionier in het restaureren van historische orgels. In 1968 werd het Schnitger orgel van Nieuw-Scheemda onder zijn leiding in originele staat teruggebracht. Zijn manier van aanpak was destijds baanbrekend. De restauratie van het geheel werd uitvoerig beschreven in een brochure die toen werd uitgebracht door de nieuw opgerichte Stichting Groningen Orgelland.

Het eerste orgel dat tijdens de excursie bezocht wordt is daarom het orgel van Nieuw-Scheemda. De excursie eindigt in Uithuizen bij het orgel waar Edskes zelf organist is geweest. Ook zal zijn graf worden bezocht in Oldenzijl. Hier staat in de romaanse kerk sinds kort een orgel; het eerste in de 800 jaar dat de kerk bestaat. Het is een Van Oeckelen orgel dat oorspronkelijk gebouwd is voor een kerk in een dorp verderop. Ook dit orgel zal worden gedemonstreerd tijdens deze excursie.

De excursie zal plaatsvinden met eigen vervoer en wordt geleid door Sietze de Vries. Start van de excursie is om 10.00 uur in Nieuw-Scheemda. Rond 16.00 uur eindigt de excursie in Uithuizen. Opgave via info@jsbrecords.nl. Deelname €30, dit is inclusief koffie, soep, programmaboekje, en een cd naar keuze. Aanmelding gebeurt op volgorde van binnenkomst en is beperkt tot maximaal 50 personen.

zaterdag 13 mei, 10.00-16.00 uur, open orgeldag. Vrije toegang.

zondag 21 mei, 12.30-15.00 uur, orgelspel in kader van Italiaanse week op Het Hogeland. Vrije toegang.

zaterdag 17 juni, Kerk en Borg concert, 16.00 uur Jacobikerk, Sietze de Vries en saxofoon kwartet VLAM.

Daarna maaltijd in Schathuis Menkemaborg en vervolg concert in grote zaal van Menkemaborg.

Concert Jacobikerk €12,50, maaltijd en concert Menkemaborg €42, passe partout € 54,50. Opgave via erfgoednieuws.

zaterdag 1 juli, 16.00 uur, marktconcert door Carlos Bollo (Spanje). Collecte.

woensdag 5 juli – woensdag 16 augustus, Tentoonstelling in koor van Jacobikerk over Arp Schnitger, leven en werk in het verleden en tegenwoordig. Vrije gift.

zaterdag 8 juli, 16.00 uur, marktconcert door Chang Lee Jong (Korea). Collecte.

zaterdag 15 juli, marktconcert door Jan Smid. Collecte.

zaterdag 22 juli, marktconcert door Ties Molenhuis. Collecte.

zaterdag 29 juli, marktconcert door Wietse Ouwejan. Collecte.

zaterdag 5 augustus, Kerk en Borg concert, 14.30 uur Menkemaborg, kabinetorgel Valentin Richter (Duitsland).

16.00 uur, vervolg concert Jacobikerk.

Voor het concert in de Menkemaborg geldt de normale toegangsprijs van de Menkemaborg. Concert Jacobikerk collecte bij de uitgang.

Verdere informatie over de programma’s van alle concerten zie Stichting Arp Schnitgerorgel Uithuizen.