Oosternieland

Hier vindt u informatie over de kerk van Oosternieland. Onder de knop Orgelcommissies vindt u informatie over het orgel.

Sint-Nicolaaskerk, Oosternielandsterweg 12, Oosternieland

Bezoek hier de website van de kerk.

De Nicolaaskerk van Oosternieland dateert van omstreeks 1250. Hij is gebouwd in de voor die tijd kenmerkende Romano-Gotische stijl en het bijzondere is dat het gebouw door de eeuwen heen voor een groot deel haar oorspronkelijke bouw bewaard heeft. Een belangrijke uitzondering daarop is de dakruiter. De kerk oorspronkelijk een losstaande klokkentoren die in 1823 is afgebroken. De klok zelf is verkocht aan de kerk van Eenum en een kleiner exemplaar is toen in een nieuwgebouwde dakruiter geplaatst. In de oorlog is deze klok evenwel gevorderd. In 1948 kreeg de kerk daarop een nieuwe klok.
Het interieur van de kerk is mooi door haar soberheid. Opvallend zijn echter de kleuren waarmee het godshuis gedecoreerd is. Op de muren en in de gewelven vinden we een imitatie/baksteenverband in effen rood met witte voegen. Dit stamt uit de dertiende eeuw. Een tweede kleurperiode uit het midden van de vijftiende eeuw gaf aan de kruinen van de gewelven een prachtige schildering in geel, rood en zwart. Daarnaast kent het interieur acht zogenaamde wijdingskruisen, aangebracht in het stucwerk, die de verschillende tijden markeren waarin de kerk gerestaureerd en opnieuw gewijd werd.
De preekstoel stamt uit 1777 en is geplaatst in de oostelijke absiswand. Ook het avondmaalsstel is prachtig. Het bestaat o.a. uit een zilveren beker in 1659 vervaardigd te Groningen door Focko Raerda. Op de beter is nog de oude losstaande toren te zien. Een opvallend detail is verder de zogenaamde piscina een nis in het koor waar in lang vervlogen tijden een keteltje water hing en een wasbekken stond. Het diende de pastoor om na de mis zijn handen en het vaatwerk te wassen. De afvoer van de piscina liep door de muur naar buiten. Eventuele resten van de hostie kwamen dan op de gewijde dodenakker terecht. Zo stroomde Gods water over Gods akker.