Beeld & geluid Noordwolde

  • Een filmpje over Noordwolde, Sebastianuskerk en orgel, uit de serie ‘Heilige huizen? Religieus erfgoed in Het Hogeland’ afl.12
  • Twee opnames van ‘Liebster Jesu, wir sind hier’, BWV 731 voor en na de restauratie van 2006